Thứ sáu, 22/9/2023

Cao Đẳng Sư Phạm Sóc Trăng

Mã trường: C59 Sóc Trăng

Liên hệ

  • Địa chỉ

    77 Tỉnh lộ 8, Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 

  • Điện thoại

    0793.852597. 

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn