Thứ năm, 23/9/2021

Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn

Mã trường: C10 Lạng Sơn

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 9 Khối Đèo Giang, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn và Số 170 Đường Nguyễn Du, P...

  • Website

    www.lce.edu.vn

 

Điểm chuẩn