Thứ ba, 3/10/2023

Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum

Mã trường: C36 Kon Tum

Liên hệ

  • Địa chỉ

    17 Nguyễn Huệ, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

  • Website

    www.cdspkt.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn