Thứ bảy, 25/5/2024

Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên

Mã trường: C62 Điện Biên

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Tổ dân phố 30, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên

  • Website

    www.cdspdienbien.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn