Thứ hai, 5/12/2022

Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh

Mã trường: C19 Bắc Ninh

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 12A-Đường Bình Than-Phường Đại Phúc-TP. Bắc Ninh- Tỉnh Bắc Ninh

  • Website

    www.cdspbacninh.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn