Thứ hai, 24/1/2022

Cao Đẳng Phương Đông -Quảng Nam

Mã trường: CPD Quảng Nam

Liên hệ

  • Địa chỉ

    03 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

  • Website

    phuongdongqn.edu.vn

 

Điểm chuẩn