Thứ ba, 18/6/2024

Cao Đẳng Phương Đông -Quảng Nam

Mã trường: CPD Quảng Nam

Liên hệ

  • Địa chỉ

    03 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

  • Website

    phuongdongqn.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn