Thứ ba, 25/6/2024

Cao Đẳng Phương Đông – Đà Nẵng

Mã trường: CPN Đà Nẵng

Liên hệ

  • Địa chỉ

    30-32 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng

  • Website

    www.cdpd.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn