Thứ ba, 28/9/2021

Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình I

Mã trường: CPT Hà Nam

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 136 đường Quy Lưu, phường Minh Khai, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

  • Website

    http://cdptth1.vov.vn

 

Điểm chuẩn