Thứ sáu, 12/7/2024

Cao Đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật

Mã trường: CNC Bắc Ninh

Liên hệ

  • Địa chỉ

    E6- Khu Công nghiệp Quế Võ - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh. 

  • Website

    http://www.cnc.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn