Thứ bảy, 22/1/2022

Cao Đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật

Mã trường: CNC Bắc Ninh

Liên hệ

  • Địa chỉ

    E6- Khu Công nghiệp Quế Võ - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh. 

  • Website

    http://www.cnc.edu.vn

 

Điểm chuẩn