Thứ năm, 23/9/2021

Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi

Mã trường: CCQ Quảng Ngãi

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Km 1051+400 QL 1A, Thị trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. 

  • Website

    http://qcit.edu.vn

 

Điểm chuẩn