Thứ năm, 25/7/2024

Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi

Mã trường: CCQ Quảng Ngãi

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Km 1051+400 QL 1A, Thị trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. 

  • Website

    http://qcit.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn