Thứ sáu, 12/7/2024

Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp

Mã trường: CCE Bắc Giang

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 202, Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

  • Website

    www.caodangktcnbg.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn