Thứ tư, 22/9/2021

Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Mã trường: CKC TP HCM

Liên hệ

  • Địa chỉ

    65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

  • Website

    www.caothang..edu.vn

 

Điểm chuẩn