Thứ sáu, 24/9/2021

Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Vĩnh Long

Mã trường: CKV Vĩnh Long

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 01B, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

  • Website

    http://www.vcef.edu.vn

 

Điểm chuẩn