Thứ tư, 7/12/2022

Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên

Mã trường: CKT Thái Nguyên

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Đường Thống Nhất, phường Thịnh Đán, tp Thái Nguyên,  tỉnh Thái Nguyên

  • Điện thoại

    0208 3855 290

  • Website

    cdkttctn.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn