Thứ năm, 25/7/2024

Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên

Mã trường: CKT Thái Nguyên

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Đường Thống Nhất, phường Thịnh Đán, tp Thái Nguyên,  tỉnh Thái Nguyên

  • Điện thoại

    0208 3855 290

  • Website

    cdkttctn.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn