Chủ nhật, 16/6/2024

Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc

Mã trường: CKA Vĩnh Phúc

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Phường Hội Hợp - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

  • Website

    www. vtec.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn