Thứ sáu, 28/1/2022

Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc

Mã trường: CKA Vĩnh Phúc

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Phường Hội Hợp - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

  • Website

    www. vtec.edu.vn

 

Điểm chuẩn