Thứ tư, 7/12/2022

Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc

Mã trường: CKA Vĩnh Phúc

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Phường Hội Hợp - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

  • Website

    www. vtec.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn