Thứ bảy, 13/7/2024

Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TP HCM

Mã trường: CPL TP HCM

Liên hệ

  • Địa chỉ

    215 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TPHCM

  • Website

    www.ptec.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn