Thứ sáu, 19/7/2024

Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Thương Mại

Mã trường: CTH Hà Nội

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Phường Phú Lãm - quận Hà Đông - Hà Nội. 

  • Website

    www.ctet.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn