Thứ năm, 13/6/2024

Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Quảng Nam

Mã trường: CKQ Quảng Nam

Liên hệ

  • Địa chỉ

    431 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

  • Website

    http://www.ckq.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn