Thứ sáu, 21/1/2022

Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Quảng Nam

Mã trường: CKQ Quảng Nam

Liên hệ

  • Địa chỉ

    431 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

  • Website

    http://www.ckq.edu.vn

 

Điểm chuẩn