Thứ bảy, 10/12/2022

Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Quảng Nam

Mã trường: CKQ Quảng Nam

Liên hệ

  • Địa chỉ

    431 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

  • Website

    http://www.ckq.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn