Thứ năm, 27/1/2022

Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Lâm Đồng

Mã trường: CKZ Lâm Đồng

Liên hệ

  • Địa chỉ

    25 Trần Phú, phường 4, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

  • Điện thoại

    (063) 3831267

  • Website

    ktktld.edu.vn

 

Điểm chuẩn