Thứ tư, 7/12/2022

Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Lâm Đồng

Mã trường: CKZ Lâm Đồng

Liên hệ

  • Địa chỉ

    25 Trần Phú, phường 4, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

  • Điện thoại

    (063) 3831267

  • Website

    ktktld.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn