Chủ nhật, 21/4/2024

Cao Đẳng Kinh Tế- Kỹ Thuật Kon Tum

Mã trường: CKO Kon Tum

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Tổ 3, phường Ngô Mây, tỉnh xã KonTum, tỉnh KonTum

  • Website

    www.ktktkontum.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn