Thứ bảy, 10/12/2022

Cao Đẳng Kinh Tế- Kỹ Thuật Kon Tum

Mã trường: CKO Kon Tum

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Tổ 3, phường Ngô Mây, tỉnh xã KonTum, tỉnh KonTum

  • Website

    www.ktktkontum.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn