Thứ bảy, 22/6/2024

Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội

Mã trường: CKN Hà Nội

Liên hệ

  • Địa chỉ

    ĐSố 233 đường Khương Trung mới, Thanh Xuân, Hà Nội. 

  • Website

    www.hcet.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn