Thứ ba, 25/1/2022

Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Điện Biên

Mã trường: CDB Điện Biên

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 34 Phố 1- Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

  • Website

    www.dtec.edu.vn

 

Điểm chuẩn