Thứ ba, 25/6/2024

Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật – Đại Học Thái Nguyên

Mã trường: DTU Thái Nguyên

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn