Thứ tư, 7/12/2022

Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật – Đại Học Thái Nguyên

Mã trường: DTU Thái Nguyên

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn