Chủ nhật, 19/5/2024

Cao Đẳng Hoan Châu

Mã trường: CNA Nghệ An

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh nghệ An.

  • Website

    www.hoanchau.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn