Thứ năm, 20/1/2022

Cao Đẳng Hàng Hải I

Mã trường: CHH Hải Phòng

Liên hệ

  • Địa chỉ

    498, Đà Nẵng, phường Đông Hải I, quận Hải An, TP. Hải Phòng

  • Website

    http://www.cdhh.edu.vn

 

Điểm chuẩn