Thứ năm, 23/5/2024

Cao Đẳng Hải Dương

Mã trường: C21 Hải Dương

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 42, Đường Nguyễn Thị Duệ, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương

  • Website

    caodanghaiduong.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn