Thứ bảy, 15/6/2024

Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II

Mã trường: CGD Đà Nẵng

Liên hệ

  • Địa chỉ

    28 Ngô Xuân Thu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng;

  • Website

    www.caodanggtvt2.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn