Thứ ba, 18/6/2024

Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải 3

Mã trường: CGS TP HCM

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 189 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

  • Website

    www.hcmct3.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn