Thứ sáu, 24/3/2023

Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội

Mã trường: CDH Hà Nội

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Đường Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

  • Website

    http://www.htc.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn