Thứ bảy, 20/4/2024

Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội

Mã trường: CDH Hà Nội

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Đường Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

  • Website

    http://www.htc.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn