Thứ năm, 23/9/2021

Cao Đẳng Công Thương TP HCM

Mã trường: CES TP HCM

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9, TP HCM

  • Website

    www.hitu.edu.vn

 

Điểm chuẩn