Thứ năm, 16/9/2021

Cao Đẳng Công Nghiệp và Xây Dựng

Mã trường: CCX Quảng Ninh

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Phương Đông – TP.Uông Bí – Quảng Ninh

  • Website

    www.cic.edu.vn

 

Điểm chuẩn