Chủ nhật, 23/1/2022

Cao Đẳng Công Nghiệp Nam Định

Mã trường: CND Nam Định

Liên hệ

  • Địa chỉ

    (Cầu giành) Km6, Quốc lộ 10 Nam Định đi Ninh Bình, Liên Bảo, huyện Vụ bản, Nam Định

  • Website

    http://www.cnd.edu.vn

 

Điểm chuẩn