Thứ bảy, 22/6/2024

Cao Đẳng Công Nghiệp Nam Định

Mã trường: CND Nam Định

Liên hệ

  • Địa chỉ

    (Cầu giành) Km6, Quốc lộ 10 Nam Định đi Ninh Bình, Liên Bảo, huyện Vụ bản, Nam Định

  • Website

    http://www.cnd.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn