Thứ bảy, 15/6/2024

Cao Đẳng Công Nghệ và Quản Trị Sonadezi

Mã trường: CDS Đồng Nai

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 1 đường 6A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  • Website

    www.sonadezi.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn