Thứ năm, 27/1/2022

Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp

Mã trường: CXD Thái Nguyên

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên

  • Website

    www.ietc.edu.vn

 

Điểm chuẩn