Thứ bảy, 10/12/2022

Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp

Mã trường: CXD Thái Nguyên

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên

  • Website

    www.ietc.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn