Thứ sáu, 8/12/2023

Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Công Nghiệp

Mã trường: CXD Thái Nguyên

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên

  • Website

    www.ietc.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn