Thứ tư, 29/5/2024

Cao Đẳng Công Kỹ Nghệ Đông Á

Mã trường: CDQ Quảng Nam

Liên hệ

  • Địa chỉ

    53 Hùng Vương – Thành Phố Tam Kỳ – Quảng Nam. 

  • Website

    http://dac.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn