Thứ hai, 5/12/2022

Cao Đẳng Công Kỹ Nghệ Đông Á

Mã trường: CDQ Quảng Nam

Liên hệ

  • Địa chỉ

    53 Hùng Vương – Thành Phố Tam Kỳ – Quảng Nam. 

  • Website

    http://dac.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn