Thứ năm, 23/9/2021

Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu

Mã trường: CLC Lai Châu

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 280 Phường Quyết Thắng - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

  • Website

    laichaucc.edu.vn

 

Điểm chuẩn