Thứ bảy, 29/1/2022

Cao Đẳng Cộng Đồng Kiên Giang

Mã trường: D54 Kiên Giang

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 217 Chu Văn An, phường An Hòa, Tp Rạch Giá – Kiên Giang. 

  • Website

    www.kgcc.edu.vn

 

Điểm chuẩn