Thứ hai, 22/4/2024

Cao Đẳng Cộng Đồng Hậu Giang

Mã trường: D64 Hậu Giang

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Đường 19 tháng 8, xã Vị Tân, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 

  • Website

    www.hgcc.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn