Thứ bảy, 22/6/2024

Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây

Mã trường: D20 Hà Nội

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

  • Website

    www.htcc.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn