Thứ tư, 7/12/2022

Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây

Mã trường: D20 Hà Nội

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

  • Website

    www.htcc.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn