Thứ bảy, 25/5/2024

Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ

Mã trường: CEN Cần Thơ

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. 

  • Website

    www.cea.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn