Thứ năm, 27/1/2022

Cao Đẳng Cơ Điện Và Nông Nghiệp Nam Bộ

Mã trường: CEN Cần Thơ

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. 

  • Website

    www.cea.edu.vn

 

Điểm chuẩn