Thứ bảy, 25/5/2024

Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp

Mã trường: CBC TP HCM

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 15, Đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

  • Website

    http://www.ctim.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn