Thứ bảy, 22/6/2024

Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên

Mã trường: CBK Hưng Yên

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Thị trấn Bần Yên Nhân- Huyện Mỹ Hào- Tỉnh Hưng Yên

  • Website

    www.bkih.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn