Thứ sáu, 28/1/2022

Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên

Mã trường: CBK Hưng Yên

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Thị trấn Bần Yên Nhân- Huyện Mỹ Hào- Tỉnh Hưng Yên

  • Website

    www.bkih.edu.vn

 

Điểm chuẩn