Thí sinh: TRẦN TRƯƠNG MỸ LINH
 • Năm sinh: 12/09/99
 • Số báo danh: 01030798
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  3.40
 • Ngữ văn:

  8.25
 • Ngoại ngữ:

  6.60
 • Lịch sử:

  6.50
 • Địa lý:

  7.50
 • Giáo dục công dân:

  9.25