Thí sinh: NGUYỄN THANH TÙNG
 • Năm sinh: 10/04/99
 • Số báo danh: 01032528
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.40
 • Ngữ văn:

  4.25
 • Ngoại ngữ:

  3.80
 • Vật lý:

  6.50
 • Hóa học:

  5.75
 • Sinh học:

  7.00