Thí sinh: NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
 • Năm sinh: 20/09/99
 • Số báo danh: 01032252
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.80
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  6.40
 • Vật lý:

  7.25
 • Hóa học:

  8.25
 • Sinh học:

  5.25