Thí sinh: NGUYỄN THỊ BÀI
 • Năm sinh: 10/05/99
 • Số báo danh: 01030101
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.80
 • Ngữ văn:

  8.00
 • Ngoại ngữ:

  4.40
 • Lịch sử:

  6.50
 • Địa lý:

  8.00
 • Giáo dục công dân:

  8.00