Thí sinh: PHẠM THỊ THU TRANG
 • Năm sinh: 04/01/99
 • Số báo danh: 01032486
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.00
 • Ngữ văn:

  7.50
 • Ngoại ngữ:

  4.00
 • Vật lý:

  5.00
 • Hóa học:

  6.25
 • Sinh học:

  3.25