Thí sinh: NGUYỄN MINH HOÀI
 • Năm sinh: 18/02/99
 • Số báo danh: 01030524
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.00
 • Ngữ văn:

  8.50
 • Ngoại ngữ:

  7.00
 • Lịch sử:

  3.50
 • Địa lý:

  6.50
 • Giáo dục công dân:

  8.00