Thí sinh: NGUYỄN THỊ HÀ
 • Năm sinh: 25/03/99
 • Số báo danh: 01031729
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.80
 • Ngữ văn:

  7.75
 • Ngoại ngữ:

  8.40
 • Vật lý:

  7.00
 • Hóa học:

  4.25
 • Sinh học:

  4.50