Thí sinh: ĐOÀN VĂN ĐỨC
 • Năm sinh: 21/04/99
 • Số báo danh: 01030272
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  3.80
 • Ngữ văn:

  7.50
 • Ngoại ngữ:

  4.00
 • Lịch sử:

  4.25
 • Địa lý:

  6.50
 • Giáo dục công dân:

  8.50